Kamera Aydınlatma Metni

Kamera Aydınlatma Metni

Özel Antalya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hakay Özel Bakım ve Sağlık Merkezi Huzurevi ve Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır. 

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, depo, otopark ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 46 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla; yapının ve Şirket demirbaşlarının güvenliğinin sağlanması, yaşlı ve yaşlı yakınlarının güvenliğinin temini, doğabilecek her türlü ihtilaf halinde yasal yollara başvuru yapılması ve bu kapsamda görüntü ve ses kayıtlarının uyuşmazlığın çözümü için sunulması amaçlarıyla görüntü ve ses kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Hüsnü Karakaş Mah. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Cad. B Blok No: 45 B/K Kepez/ANTALYA adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresi üzerinden, ozelantalyahuzurevi@gmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.


“Güvenliğiniz, Bizim İçin Değerli!”


Özel Antalya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi