Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Antalya Huzurevi
Hüsnü Karakaş Mahallesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi Numara: 45/B, 07600 Kepez/Antalya

Telefon
Telefon : +905413828523

E-posta
ozelantalyahuzurevi@gmail.com

Online teklif içeriği
Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için,
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya
Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Web sitesi operatörü, sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Sağlanan bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından veya yanlış ve eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya manevi zararlarla ilgili olarak site operatörüne karşı sorumluluk iddiaları, site operatörünün kasıtlı olarak hareket ettiği kanıtlanmadıkça, esasen hariç tutulmuştur. veya ağır ihmal mevcuttur. Tüm teklifler bağlayıcı değildir. Site operatörü, önceden haber vermeksizin sitenin bölümlerini veya teklifin tamamını değiştirme, ekleme veya silme veya yayını geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını açıkça saklı tutar.
Referanslar ve bağlantılar
Site işletmecisinin sorumluluk alanı dışında kalan üçüncü şahıs web sitelerine (“bağlantılar”) doğrudan veya dolaylı referanslar olması durumunda, sorumluluk ancak site işletmecisinin içerikten haberdar olması durumunda yürürlüğe girer ve yasa dışı içerik durumunda kullanımı önlemek için teknik olarak mümkün ve makul olmalıdır. Bu nedenle site operatörü, bağlantıların kurulduğu sırada, bağlantılı sitelerin yasa dışı içerik içermediğini açıkça beyan eder. Web sitesi operatörünün mevcut ve gelecekteki tasarım ve bağlantılı sayfaların içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, bağlantı kurulduktan sonra değiştirilen tüm bağlantılı / bağlantılı sayfaların tüm içeriklerinden açıkça uzaklaşmaktadır. Bu beyan, şirketin kendi web sitesinde yer alan tüm bağlantılar ve referanslar ile site operatörü tarafından oluşturulan konuk defterleri, tartışma forumları ve posta listelerindeki üçüncü taraf girişleri için geçerlidir. Yasa dışı, yanlış veya eksik içerik ve özellikle bu şekilde sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından kaynaklanan hasarlar için, yalnızca ilgili sayfaya atıfta bulunan kişi değil, yalnızca atıfta bulunulan sayfanın sağlayıcısı sorumludur. linkler üzerinden yayın.
Telif Hakkı ve Marka Hukuku
Web sitesi operatörü, tüm yayınlarda kullanılan grafiklerin, ses belgelerinin, video dizilerinin ve metinlerin telif haklarına uymaya, bunları kullanmaya veya lisanssız materyal kullanmaya özen gösterir. Web sitesinde adı geçen ve muhtemelen üçüncü şahıslar tarafından korunan tüm markalar ve ticari markalar, ilgili ticari marka kanununun hükümlerine ve ilgili tescilli sahibinin mülkiyet haklarına kısıtlama olmaksızın tabidir. Ticari markaların üçüncü şahısların haklarıyla korunmadığı sonucu, sadece bahsedildi diye çıkarılmamalıdır! Site operatörü tarafından oluşturulan yayınlanmış nesnelerin telif hakkı yalnızca site operatörüne aittir.
Verilerinin saklanması
Verilerinin saklanması sayfa talep edildiğinde, aşağıdaki veriler saklanır: Sayfanın talep edildiği bilgisayarın IP adresi, dosyanın talep edildiği sayfa, dosyanın adı, tarih ve saat. istek, Aktarılan veri miktarı, erişim durumu (dosya aktarıldı, dosya bulunamadı vb.), kullanılan web tarayıcısının türünün açıklaması. Saklanan veriler yalnızca istatistiksel amaçlarla değerlendirilir ve üçüncü şahıslara aktarılmaz.
Bu sorumluluk reddinin yasal geçerliliği
Bu sorumluluk reddi, yönlendirildiğiniz internet yayınının bir parçası olarak görülmelidir. Bu metnin bazı bölümleri veya bireysel formülasyonları mevcut yasal duruma artık uymuyorsa veya tamamen uymuyorsa, belgenin geri kalan bölümleri içerik ve geçerlilik açısından etkilenmeden kalır.
Önceden temas olmadan uyarı yok!
Sitemizin veya içeriğinin yasal hükümleri ihlal etmesi durumunda tarafımızı ücretsiz olarak bilgilendirmenizi rica ederiz. Bu yasal olarak uygulanabilir olduğu sürece, tüm adımları atacağız ve bu alanları iyileştireceğiz. Aksi takdirde, hükümlerimizin ihlali için karşı dava açacağız.